Opvragen van resultaten kan op het nummer tel: 059 30 28 41 op volgende ogenblikken:

  • Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 11u.

Op vraag kan een copy van de laboresultaten klaargelegd worden.

Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen ! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden.