Secretariaat

Evelien helpt U graag verder om een geschikte afspraak te maken of een huisbezoek te plannen. Wenst U een arts te spreken om resultaten op te vragen, kan dit elke werkdag van 8 uur tot 11 uur. Op vraag kan een kopie van de resultaten worden klaargelegd.

Dringende vragen kunnen door het secretariaat worden doorgegeven. Echter zal telefonisch medisch advies en opmaken van voorschriften tot een minimum worden beperkt, zo niet worden consultaties te veel gestoord en verlengen de wachttijden. Kijk dus vóór uw consultatie goed na hoeveel medicatie U nog in huis hebt of breng uw medicatie mee.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon... de hoorn heeft geen ogen! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden.