• Hoofd licht voorover houden.
  • Neus dichtknijpen, zo hoog mogelijk.
  • Eventueel ijs op de neus leggen.
  • Zo weinig mogelijk allerlei watten in de neusgaten plaatsen.
  • Niet snuiten.
  • Niet stoppende neusbloeding: ga naar spoed!