Belangrijke telefoonnummers

  • Wachtdienst: 1733 (Voor verdere informatie omtrent de wachtdienst, kunt U op het logo hiernaast drukken. )
  • Dringend ziekenvervoer, Brandweer, Politie: 112
  • Antigifcentrum: 070/245 245