Tijdens de week vanaf 19u en tijdens het weekend kunt u een beroep doen op de wachtdienst.  Uw dokter doet ook mee aan de wachtdienst in een beurtrol.

De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst.

Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! (De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf de avond voordien om 20 u. tot de volgende dag 's morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Bel 112 bij levensbedreigende situaties