Beste Patiënt,

met dit schrijven willen wij meedelen dat de huisartsenpraktijk tijdelijk van 26/02/2024 tot 22/03/2024 (17 uur) niet toegankelijk zal zijn vanaf de Leffingebrug, deze brug wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer dit omwille van herstel dukdalven aan de brug. Fieters en voetgangers kunnen wel de brug nemen (mits de fiets aan de hand).

Gelieve hiermee rekening te houden bij het maken van een afspraak en het zich verplaatsen naar de praktijk.

Hopend U hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten

Huisartsenpraktijk De Dreve

Geef een reactie